Scoil Uí Riada Fundraiser

Your contribution makes a big difference! Thank you

Fáilte chuig Lató Scoil Uí Riada. Déanfar an t-airgead a bhaileofar ón tionscnamh tiomsaithe airgid seo a infheistiú i dtrealamh oideachais chun tacú le hoideachas do pháiste.

Táimid ag bailiú airgid le haghaidh na rudaí seo a leanas:

-Acmhainní oideachais chun tacú le hoideachas bhur bpáistí

-Acmhainní don chlós

-Áiseanna Spóirt

-Áiseanna don Ghairdín Céadfach agus Seomra Céadfach

-Acmhainní do na seomraí ranga nua atá á dtógáil againn

Welcome to the Scoil Uí Riada fundraiser lotto. This is a fundraising initiative and all the money raised will be used to directly support your children's education.

-The funds raised will go towards the following areas:

-Educational resources to support your child’s education

-Updating outdoor facilities in our yards and sports equipment

-Sensory equipment for our Sensory Garden & Sensory room

-Resources for our new extension which consists of 10 classrooms

We hope that the weekly option of 1 line for €2.50 will allow everybody to contribute.

It would be hugely appreciated if you can contribute €5 for 3 lines, and you never know you might just win!

Go n-éirí libh!

Seamus O’Muirithe, Príomhoide & Coiste Lató Scoil Uí Riada