Gaelscoil Uí Earcáin Fundraiser

Your contribution makes a big difference! Thank you

Fáilte chuig crannchur tiomsaithe airgid Ghaelscoil Uí Earcáin. Déanfar an t-airgead a bhaileofar ón tionscnamh tiomsaithe airgid seo a infheistiú i dtrealamh oideachais chun tacú le hoideachas do pháistí.

Tá muid ag iarraidh ár n-áiseanna foghlama don taobh amuigh a fheabhsú. Téann súgradh idirghníomhach lasmuigh chun leasa páistí de gach cumas agus tá sé ríthábhachtach dá bhfolláine fhisiciúil agus shóisialta.

Táimid chun tosú le:

- Trealamh breise don chlós a oireann do shaor imirt agus imirt faoi threoir.

- Trealamh céadfach don chlós.

Agus ansin

- Dromchla nua ar an gclós

Scaip an scéal i measc clann agus cairde le bhur dtoil.

Tá súil againn go dtugann an rogha seachtainiúil €2.50 in aghaidh an líne nó €5 ar 3 líne deis do gach duine páirt a ghlacadh.

Welcome to the Gaelscoil Uí Earcáin fundraiser lotto. This is a fundraising initiative and all the money raised will be used to directly support your children's education.

We are very keen to further improve our outdoor learning facilities for our children. Outdoor, physical interactive play benefits children of all abilities and is key to their physical and social wellbeing.

- The purchase of additional outdoor play equipment for both free play and guided play
- Outdoor sensory equipment.

And then
- A new surface on the yard.

Please pass the word on and invite friends and family.

We hope that the €2.50 per line or €5 for 3 lines will allow everyone to contribute.

If you’re not in you can’t win! Good luck!!

Go raibh maith agaibh!

Leah Ní Mhaoláin, Príomhoide & Coiste na dTuistí