Gaelscoil Ruairí Fundraiser

Your contribution makes a big difference! Thank you

Céad míle Fáilte chuig chrannchur nua na scoile. Déanfar leath an airgid a baileofar ón tionscnamh tiomsaithe airgid seo a infheistiú in acmhainní oideachais chun tacú le hoideachas bhur bpáistí agus rachaidh an leath eile ar acmhainní dár bhfoirgneamh nua, acmhainní nach gcuirfidh an Roinn Oideachais ar fáil. Tá an tionscnamh tiomsaithe airgid seo oscailte do chách. Scaipigí an focal agus cuirigí fáilte roimh chairde agus teaghlaigh páirt a ghlacadh ann. Tá súil againn go ligfidh an rogha seachtainiúil €2.50 in aghaidh an líne do gach duine ranníocaíocht a dhéanamh.

 

Táimíd tiomanta chun an deis is fearr a sholáthar do gach páiste i Gaelscoil Ruairí, rud a chosnaíonn níos mó ná na deontais scoile a sholáthraíonn an Roinn Oideachais. Is dúshlán é seo do gach scoil in Éirinn agus ba mhaith linn i Gaelscoil Ruairí an dúshlán seo a shárú leis an bhfeachtas bailithe airgid seo.

Tá roinnt tionscnamh an-spreagúil beartaithe againn don scoil agus le bhur dtacaíocht beifear in ann iad seo a chur ar fáil do gach páiste. Táimid i gcónaí ag iarraidh ár n-áiseanna foghlama agus ár n-acmhainní a fheabhsú do gach páiste. Tá súil againn go gcabhróidh crannchur Ghaelscoil Ruairí linn na hacmhainní seo a chur ar fáil;

- Acmhainní Eolaíochta

- Seit Ranga de Ipadanna

- Leabhair leabharlainne

 

Anois an spraoi!! Conas a bheith istigh agus seans ceann de na duaiseanna nó fiú an Pota Óir a bhuachaint!!


Cosnóidh líne amháin €2.50 nó trí líne €5. Gheobhaidh tú fógra faoi bhuaiteoir na duaise seachtainiúla de €20 gach maidin Dé hAoine tarraingthe ó lucht tacaíochta Chrannchur Ghaelscoil Ruairí. An té a mheaitseálann an ceithre uimhir cruinn, bronnfar an Pota Óir air/uirthi. Muna mbuaitear an Pota Óir rollann sé ar aghaidh go dtí an tseachtain dar gcionn. Tuigimid agus is mór againn an staid airgeadais atá ann faoi láthair do theaghlaigh ach tá súil againn go dtabharfaidh an rogha seachtainiúil €2.50 in aghaidh an líne nó €5 in aghaidh 3 líne deis do gach teaghlach páirt a ghlacadh i spraoí agus spleodar Crannchur Ghaelscoil Ruairí.

Cuirfear scéal chugaibh go rialta faoi conas a ndéanann an t-airgead a bhailítear difríocht.

Míle buíochas as do thacaíocht, Is mór againn é! Ádh mór

 

Welcome to our new school Fundraiser Lotto. Half the money  raised from this fundraising initiative will be invested in educational resources to support your child’s education and the other half will go towards resources for our new building that are not provided by the Department of Education. This fundraiser is open to all, so spread the word and welcome any interested friends and family to take part. We hope the weekly option of €2.50 per line will allow everybody to contribute.

The commitment to provide the very best for every child in Gaelscoil Ruairí costs more than the school grants provided by the Department of Education. This is a challenge for every school in Ireland and we in Gaelscoil Ruairí want to overcome this challenge with our fundraising Lotto.

We have some very exciting initiatives planned for the school and your contribution and support will make these possible with every child benefitting. We are always endeavouring to improve our learning facilities and resources for all children. The Gaelscoil Ruairí Lotto Fundraiser proceeds will hopefully assist us in the provision of

- Science Resources

- Class IPad Sets.

- Library Books

Now to the fun part!! How to be in with a chance to win one of the prizes or even the Jackpot!!

One line will cost €2.50 or three lines €5. You will receive notification of the winner of the weekly prize of €20 every Friday morning drawn from all the Gaelscoil Ruairí Lotto supporters. Then there will be the Grand Jackpot which can be won by anyone who matches 4 numbers with those drawn. If the Jackpot is not won it rolls over to the next week. We do understand and appreciate the current financial position for families but hope the weekly option of €2.50 per line or €5 per 3 lines will allow all families join in the Gaelscoil Ruairí Lotto fun and excitement.

You will be regularly updated on how the monies raised makes a difference.

Many thanks for your support, It is very much appreciated! Best of luck!

Bord Bainistíochta agus Coiste na dTuismitheoirí Ghaelscoil Ruairí